Klachtenregeling en huisregels – Huisartsenpraktijk Den Bommel – Den Bommel
Header afbeelding

Klachtenregeling en huisregels

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder  en op www.skge.nl.

 

Huisregels

In onze praktijk gelden de volgende regels:

 

Medewerkers en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met andere patiënten in de wachtkamer. Wilt u  uw mobiel op stil willen zetten als u in gesprek bent met de huisarts of assistente.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

U mag niet roken in de praktijk.

Gebruik van alcohol en drugs zijn niet toegestaan in de praktijk.

U mag geen wapens, welk soort dan ook, bij u dragen.

Zonder toestemming fotograferen of filmen is in de praktijk niet toegestaan.

Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doen we aangifte bij de politie. De huisarts en medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.