Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Den Bommel – Den Bommel
Header afbeelding

Praktijkinformatie

Openingstijden praktijk

Maandag 08.00-17.00
Dinsdag 08.00-17.00
Woensdag 08.00-12.00*
Donderdag 08.00-17.00
Vrijdag 08.00-17.00

Openingstijden apotheek

Indien u een recept van bijv. een specialist of tandarts wilt inleveren kan dit tijdens de openingstijden van de praktijk.

De afhaaltijden van de apotheek zijn:

Maandag     8.00   –   9.00     en   13.30 – 15.00   en   15.30   –   17.00
Dinsdag     8.00   –   9.00     en   13.30 – 15.00   en   15.30   –   17.00
Woensdag     8.00   –   9.00     en   11.00 – 12.00
Donderdag     8.00   –   9.00     en   13.30 – 15.00   en   15.30   –   17.00
Vrijdag     8.00   –   9.00     en   13.30 – 15.00   en   15.30   –   17.00

 

 

 

 

Vanwege lunchpauze is de praktijk gesloten tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Voor spoedeisende zaken zijn we dan wel gewoon bereikbaar.

Op woensdag zijn we vanaf 12.30 gesloten en neemt de huisartsenpraktijk in Ooltgensplaat waar voor spoedgevallen. U kunt hen bereiken  op telefoonnummer 0187-631201. Huisartsenpraktijk Ooltgensplaat is gevestigd aan de Langeweg 27  in Ooltgensplaat.

Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie die u voor 10.30 uur bestelt, kunt u na 3 werkdagen afhalen.

Herhaalmedicatie kunt u op de volgende manieren bestellen:

 • Via de website. U dient zich eerst te registreren via ‘uw zorg inline’ . Daarna heeft u zicht in uw medicatie dossier.
 • U kunt ook hier klikken voor een direct herhaalrecept via website.
 • Via de herhaalrecepten lijn, 0187-611306, toets 2.
 • U kunt ook het etiket van uw medicijndoosje uitknippen en in de blauwe brievenbuis aan de buitenkant van de praktijk deponeren.

Medicijn uitgifte automaat

U kunt uw medicatie in de medicijn uitgite automaat laten plaatsen. Wanneer u zich hiervoor aanmeld krijgt u als uw medicatie in de automaat geplaatst wordt een sms-bericht met een code op uw mobiele telefoon. Met deze code kunt u uw bestelling afhalen. De automaat is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. U kunt uw medicijnen halen wanneer het u uitkomt en er zal zelden een wachtrij zijn. Als u hiervan gebruik wilt maken neemt u dan contact op met de apotheekassistente.
NB krijgt u een medicijn voor de eerste keer dan plaatsen deze niet in de uitgifte automaat omdat u een uitleg instructie over het medicijn ontvangt van de apotheekasisstente.

Afspraken maken

We willen u vragen om zoveel mogelijk tussen 8.00 uur en 10.30 uur te bellen voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite. Lukt dit niet, kunt u ook ’s middags bellen tussen 13.30 uur en 15.00 uur en tussen 15.30 uur en 17.00 uur.  Wij reserveren voor een afspraak 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, of heeft u meerdere klachten, dan kunt u dit aan de assistente kenbaar te maken. Zij reserveert dan extra tijd voor u. Zo voorkomen we dat het spreekuur uitloopt. Om de urgentie in te schatten, kan het zijn dat de assistente u vraagt naar de aard van de klachten.

U kunt op 2 manieren een afspraak maken op het spreekuur:
-Telefonisch via 0187-611306, toets 3.
-U kunt ook zelf via de website een afspraak in de agenda bij de huisartsen of assistente maken. U dient zich dan eerst te registreren via ‘uw zorg online’. Wilt u zich registreren klik dan hier op ‘uw zorg online‘. Let op: vanwege de Corona crisis is het momenteel niet mogelijk om via de website een afspraak te maken.

Telefonisch spreekuur

Het is ook mogelijk om telefonisch te overleggen met de huisarts. Neemt u hiervoor contact op met de doktersassistente (toets 3). Zij zorgt ervoor dat de huisarts u terugbelt. Overigens kunt u uitslagen van onderzoeken via de assistente opvragen.

Huisbezoeken

Indien het voor u niet mogelijk is met uw klachten op het spreekuur te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.30 uur, tel 0187-611306, toets 3. De assistente zal u vragen naar de aard en ernst van uw klachten. U wordt vervolgens in de loop van de dag door de huisarts bezocht.

Spreekuur doktersassistente

De assistente heeft een eigen spreekuur voor onder andere:

 • bloeddruk meten
 • injecties
 • wratten
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • het maken van uitstrijkjes

Ook voor het spreekuur van de assistente kunt u via de website zelf een afspraak maken. Ga hiervoor naar ‘uw zorg online’.
Alle medische handelingen worden verricht in nauw overleg met de huisarts.

Spreekuur praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur voor onder andere patiënten met:

 • Diabetes
 • Astma/COPD
 • Cardio-vasculaire aandoeningen
 • Ouderenzorg
 • Patienten die willen stoppen met roken
 • Ook deze spreekuren gaan in nauw overleg met de huisarts.

Bloedafname

U kunt dagelijks  zonder afspraak terecht in het Ziekenhuis Dirksland 8.00-16.00. Op maandag en donderdagochtend kunt u tussen 9.15 – 9.45 uur tercht in Den Bommel in wooncentrum Tuindorp, aan de Beneden Oostdijk 50. Op vrijdagochtend tussen 8.15-8.45 uur kunt u bij de FIOS kantine in Achthuizen bloed laten prikken. Het is ook mogelijk om bij ons in de praktijk bloed te laten prikken op dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur en vrijdagochtend tussen 08.30 uur en 10.30 uur. U dient hiervoor een afspraak bij de assistente te maken.

Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

 • Medewerkers, patiënten/cliënten en hun begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van medewerkers van de praktijk volgen.
 • Wij vragen u rekening te houden met andere mensen in de wachtkamer en de zorgverleners mbt mobiel telefoneren.
 • U mag niet zonder toestemming fotograferen of filmen.
 • Verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 • Wanneer deze regels niet worden nageleefd kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.
 • Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
 • De huisarts of medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.